BELGİN ATALAY

Sanatçı Ressam, Sanat Tarihçi, Arkeolog, Spiritual Astrolog, Okültist.
Şamanik Şifa Teknikleri Uygulayıcısı (Spiritual Human Yoga, Şifa tekniği. Japon Shingon Kukai, Vajrayana ve Mantrayana Ezoterik Şifa Tekniği, Pranik Şifa Tekniği)

 İstanbul doğumlu olan sanatçı, önce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi ana dalını 1985'te bitirdi. Daha sonra ise, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Resim Ana Sanat bölümünü dereceyle bitirdi.

Yurt içinde başta Nicea (İznik) olmak üzere çeşitli kazı ve restorasyon çalışmalarına katıldı. Yağlıboya, Suluboya, Akrilik resim çalışmaları dışında, Tiffany Vitray, Mum Batik, Seramik Çalışmaları yaptı. Ayrıca yurtdışına (ABD-İtalya) gravür resim çalışmaları yaptı. 

Türkiye Ressamlar Derneği, Kadıköy Sanatçılar Derneği ve Sanat Tarihi Derneği'ne üye olan sanatçı bir süre KASDAV Modern Sanatlar ve Kültür Komitesi Başkan Yardımcılığı yaptı, MODERN-İST'te (İstanbul Modern Sanatlar Müzesi Derneği) de denetleme kurulunda görev yaptı, Ayrıca Green Peace Akdeniz, TEMA, UNESCO, A.I.A.P Türkiye Ulusal Komitesi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyesidir. İFAR (İstanbul Fantastik Realite) resim grubuna dahil olan sanatçının mitolojik ve fantastik realist çalışmaları yurtiçi ve yurtdışı birçok koleksiyonlarda bulunmaktadır.

Birçok projeye katılmıştır ve katılmaktadır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının lansman olduğu 1.Uluslararası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali "Dünyada Yoksullukla Mücadele"ye,

TRT için Katre yapım tarafından çekilmiş ve TC. Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nın lansman olduğu Nisvan adlı belgesele,

Urfa-Harran'da kurulmakta olan EKOLOJİK KADIN KÖYÜ projesine,

NEPAL depremi için Türkiye'de oluşturulan yardım projesine,

Anneleri tutuklu olan çocuklara yardım için Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı yararına,

Hematoloji hastaları yararına,

Resim çalışmalarıyla destek verdi.

Çeşitli uluslararası sanat festivallerine, çeşitli grup ve karma sergilere katılmış, kişisel sergiler açmıştır. Sanatçı halen farklı sanat disiplinlerde çalışmalarına devam etmektedir.

About me

Artist, Art Historian, Archaeologist, Spiritual Astrologer, Occultist.
Practitioner of Shamanic Healing Techniques (Spiritual Human Yoga, Healing technique. Japanese Shingon Kukai, Vajrayana and Mantrayana Esoteric Healing Technique, Pranic Healing Technique

Artist was born in  Istanbul, She has first graduated from Istanbul University Faculty of Literature, Department of Archeology and Art History in 1985. Later, She graduated from Marmara University Atatürk Education Faculty Fine Arts Painting Department with a degree.

She participated in various excavation and restoration works, especially Nicea (Iznik) in the country. Apart from oil painting, watercolor painting and acrylic painting, Tiffany Stained Glass, Wax Batik, Ceramic Studies. He also worked on engraving abroad (USA-Italy.

She is member of; Painters Association of Turkey, Kadikoy Artists Association and Art History Association.A while KASDAV Modern Art and Culture Committee Vice-Chairman, MODERN-ist Istanbul Museum Association of Modern Art She was served on the supervisory board as well, also Green Peace Mediterranean TEMA, UNESCO Turkey National Committee of the AEA is a member of the International Plastic Arts Association. Mythological and fantastic realist works of the artist, who is included in the İFAR Istanbul Fantastic Reality painting group, are in many collections in Turkey and abroad.

She has participated and still participates in many projects like;
1st International Turkey  Micro-Credit Art Biennial "Fighting Poverty in the World Supported was the Turkey Culture and Tourism Ministry and teh  Grand National Assembly
A documentary called ;Nisvan, supportted  by the Ministry of Family and Social Policies
The ECOLOGICAL WOMEN VILLAGE project in Urfa-Harran,
NEPAL earthquake aid  project who  established in Turkey,
To help children whose mothers are under arrest Turkey Reautonomy Foundation Benefit 
For the benefit of hematology patients,
She has  supported with her  painting works.
She  participated in various international art festivals, various group and group exhibitions, and opened personal exhibitions. The artist continues to work in different art disciplines.